درباره آساک دوچرخ

favorite_designمجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان بزرگترین تولید کننده دوچرخه در ایران و خاورمیانه با ظرفیت تولیدی 000و300 دستگاه دوچرخه در سال می باشد. این واحد تصنعتی در تاریخ 22/7/1377 با هدف نیل به خود کفایی ، استقلال صنعتی ، ایجاد اشتغال ، توسعه اقتصادی در منطقه ، صرفه جویی و کسب درآمد ارزی ، تولید انبوه خود را شروع نموده است.مجتمع صنعتی دوچرخه سازی قوچان با به کار گیری پرسنل و مهندسین مجرب و پیروی از قوانین موسسه استاندارد موفق به دریافت چندین نشان استاندارد ملی و جهانی مانند مدیریت کیفی، سیستم مدیریت محیط زیست و سیستم کنترل کیفی گردیده است. تولیدات این مجتمع با بهره گیری از کادر متخصص و برخورداری از سیستم های کنترل کیفی پیشرفته در زمینه طراحی و تولید دوچرخه پس از طی آزمون های دقیق موجب شده است تا در بازار مصرف همواره با استقبال گسترده مواجه بوده تا حدی که به دلیل کیفیت بالا و کارآیی مناسب قابل رقابت با انواع دوچرخه های اروپایی و آسیای شرقی می باشد. تمامی این موارد مرهون طراحی زیبا، رعایت دقیق مسائل فنی و قیمت مناسب محصولات می باشد.

History
The Bicycle Industrial Complex of Ghoochan (BICG) is the largest manufacturer of ‎bicycles in Iran and the Middle-East region, with an annual capacity of 300,000 ‎bicycle units. After a short trial period, the company started mass production in 1998. ‎The main goals in establishing this company was to achieve industrial independence, ‎increase job opportunities, and economical development in the region.‎
Through employing expert personnel and by following and obtaining several ‎international and national standards including quality management systems, ‎environmental management systems, and quality inspection, the company has ‎managed to manufacture a product which is readily comparable to the major bicycle ‎manufacturing markets in Europe and East Asia.‎
The 38 models of bicycles manufactured range from size 16” to 28” and include ‎mountain bikes, city bikes, racing bikes, folding bikes, ladies bikes, tandem bikes and ‎tricycle carriers. The products are presented to the market under the “Aassak” brand ‎name.
Over 87% of the parts are manufactured in Iran while the remainder is supplied ‎through partnerships with such highly regarded companies as Shimano of Japan, and ‎various respected Taiwanese manufacturers.‎
The headquarters of the company is based in Mashhad. The BICG also has offices in ‎Tehran, the UAE, and Venezuela. The combined workforce in the offices and the ‎factory is 290 people. The factory is located on the 5th km of Ghoochan-Shirvan ‎highway. It occupies approximately 200,000 square metres of land, 65,000 of which ‎are buildings that include three production sections, storage, administration buildings, ‎and a 20 suites guest building.‎
The Bicycle Industrial Complex of Ghoochan has procured its 200 modern machinery ‎from the market leading countries such as Italy, Holland, France, and Germany. The ‎production lines can also be used for other industry projects, such as manufacturing ‎automobile parts, or galvanizing, nickel-chrome plating, electrostatic liquid coating, ‎and electrostatic powder coating of other industrial components.
The BICG regularly exports goods to many countries, including, Turkmenistan, Iraq, ‎Afghanistan, and Venezuela.
مسیریاب   صفحه اصلیدرباره ما