گروه صنعتی دوچرخه سازی قوچان
اطلاعات تماس

وب سایت آساک دوچرخ
دفتر مرکزی: مشهد، خیابان بهار(سیمتری)، مقابل بیمارستان امام رضا
دفتر تهران: خیابان وحید دستگردی (ظفر)، بین بزرگراه آفریقا و خیاب
مشهد, ۳۹۹۸-۹۱۳۷۵


اطلاعات تماس: دکتر بیژن طالعی فاز
تلفن: 8542410 0511
فكس: 8545306 0511
پست الكترونيكي: info@aassak.com

http://aassak.com

وب سایت گروه صنعتی دوچرخه سازی قوچان